Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak to vlastně je

Skoro nekonečný příběh o tom,

- Jaké to je, když bydlíte skoro na konci světa.
- Když se na jediné ulici, která vede k vám domů, při každé cestě autem  domů bojíte, že vás smete kamion se dřevem, kterému se nedá vyhnout.
- Když praskají stěny domu, v kterém bydlíte, protože vibruje pokaždé, když projede kamion se dřevem. 
- O tom,  jak to lidi, kteří to mohou změnit, nezajímá.
- O tom, jaké to je, když..


Tady to je od začátku. Je to dlouhý příběh a v této chvíli vůbec ještě nekončí. Možná, že něco takového žijete i vy, někde úplně jinde. Silničky jako  Vláčilova ve Fojtce v Jizerských Horách jsou v každé podhorské vesnici. Jestli to nechcete číst celé a zajímá vás jen, jak to je právě v těchto dnech, stačí přeskočit na konec. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leden 2013

Písemná stížnost zastupitelstvu obce Mníšek na nebezpečí spojená s provozem těžkých nákladních vozidel ve Fojtce

(zkráceno)
"...Těžká nákladní vozidla - transporty dlouhých klád těžených v lesích nad Fojtkou - projíždějí tak, že se naší opěrné zdi prakticky dotýkají - jinak ani nemohou, šířka silničky nic jiného neumožňuje. Až do doby, než byla zahájena oprava mostů ve Fojtce, tyto těžké náklady projížděly mnohokrát  denně...silnička kolem našeho domu je zároveň vedená nad potokem a těžká nákladní vozidla, zabírající celou šířku silnice, tedy jezdí téměř po opěrné zdi potoka. Větší část opěrné zdi potoka, kterou skrývá křoví, je ve velmi špatném stavu, vypadávají z ní kameny, včetně velkých, a podemílá ji voda. 
Dalším provozem těžkých  vozidel hrozí  ve velmi blízké době zborcení této zdi a následně propadnutí silnice do potoka, do hloubky přes tři metry. S velkou pravděpodobností by ta opěrná zeď s sebou vzala i sloup elektrického vedení. 
V současné době (leden 2013)  těžké transporty klád po ulici Vláčilově nejezdí, protože není dokončena oprava mostu na křižovatce do Zaječího dolu, je to ale jen otázka velmi krátkého času, než zase začnou...ve skutečnosti není vůbec nutné, aby těžká vozidla plná dlouhých klád jezdila právě ulicí Vláčilovou, protože  kvůli opravám mostů ve Fojtce tudy stejně nejezdí už od června 2012, a je jasné, že tedy používají  jiné  komunikace. 
 Věřím, že kritičnosti situace rozumíte, a věřím také, že z pozice starosty obce Mníšku je ve Vaší kompetenci vyvolat potřebná jednání s provozovatelem komunikace a zákaz vjezdu těžkých nákladních vozidel zajistit a prakticky vynutit. Nejde vůbec jenom  o hrozící brzké zhroucení naší zdi, postavené předchozími majiteli před pár lety . Zničení silnice ve Vláčilově ulici by znamenalo odříznutí horní části Fojtky bez možnosti alternativy - paralelně vedená cyklostezka č. 3006  je vzhledem k jejímu  výškovému a šířkovému profilu pro běžná auta  za sněhu nesjízdná..

-------------------------------------

Květen 2014

Po opakovaných stížnostech bylo svoláno jednání na obecním úřadě v Mníšku, za účasti vedení obce a úředníků magistrátu Liberce a zástupce KSSLK - majitele komunikace.Ulice Vláčilova ve Fojtce je totiž jakýmsi historickým omylem silnicí III. třídy...Během jednání se skoro všichni, kdo měli slovo, mohli přetrhnout, aby vysvětlili, že se s tím nedá nic dělat. A v průběhu jednání kdosi, kdo má na starosti těžbu, po telefonu starostovi řekl,že těžba končí, bude svezeno jen několik zbývajících desítek kubíků dřeva, v nejbližších dvou  letech se další těžba neplánuje. A v očích všech zúčastněných v té chvíli bylo jasně vidět, o co proboha tady jde, těžba končí, a co tady ta ženská vlastně zdržuje....

Toto bylo v květnu. Na pár týdnů intenzita svozu ustala. Pak v září zase už jezdili jako zběsilí. Jak to, když zbývalo jen několik desítek kubíků dřeva svézt dolů a v nejbližších letech se další těžba neplánuje?

-----------------------------------------

Duben 2015: Stížnosti po telefonu - Krajské správě silnic Libereckého kraje a odboru dopravy Magistrátu Liberec, starostovi obce Mníšek


14. dubna 2015. Z e-mailu starostovi obce (zkráceno)

Stížnost - intenzívní provoz extrémně těžkých vozidel ve Fojtce, nejen svoz dřeva
 
"...stížností na používání rozpadajících se komunikací v horní části Fojtky nadměrně těžkými vozidly svážejícími dřevo z těžby z Jizerek už jsme Vám posílali v posledních letech několik, loni v květnu byl výsledek jednání u vás na úřadě takový, že těžba končí a v nejbližších dvou letech se žádné větší množství těžit nebude.
 
Po ulici  Vláčilově jezdí, zejména brzo ráno, potom dál po celý den, nejen těžká vozidla s vytěženým dřevem - trojité náklady dlouhých klád o velkém průměru, o váze nechci spekulovat, ale právě se  mi otřásl barák, a to nejsem těsně u cesty, ale za zídkou, a zcela jistě se otřásly i ostatní domy níže pod námi - právě jeden z těch nákladů  projel, proto Vám píšu. Není to ale jediný náklad, kvůli jednomu bych Vám nepsala. Nahoře se kácí ve velkém a není to tak, že by těžba loni v květnu nebo červnu skončila, jezdili až dokud nenapadl sníh a jen co je cesta sjízdná, zase jezdí, velmi často, a velmi rychle dolů.
 
Ta extrémně těžká vozidla nejsou jen těžba dřeva, v posledních týdnech jsou to i náklaďáky vozící kámen a štěrk nahoru. Je tam nahoru  zákaz vjezdu s výjimkou Lesů ČR, jak mi bylo tvrzeno.
Ty náklaďáky s kamenem nejsou těžba dřeva. Jsou to ale nejen dvojité až trojité náklady,podobně jako ti od Lesů, ale hůř, je to velikosti vagónu nákladního vlaku, větší objem než velký náklaďák s přívěsem,  váhu nechci ani odhadovat.  Otáčejí to nahoru a dolů několikrát během dopoledne...
 
Žádám  o zásah, neprodleně. Pro převážení vagónů kamení po ulici Vláčilově, v místě, kde padá břeh potoka vedoucího těsně podél silnice, v hloubce několika metrů pod úrovní silnice, absolutně není žádné racionální zdůvodnění." 

----------------------------------

14. dubna 2015.  Stížnost vlastníkovi silnice na intenzívní provoz extrémně těžkých nákladních vozidel ve Vláčilově ulici, Mníšek-Fojtka, s ničivými důsledky (zkráceno)
"Stav silnice v majetku Krajské správy silnic Libereckého kraje je dlouhodobě velmi špatný vlivem provozu extrémně těžkých nákladních vozidel partnerů Lesů ČR, která svážejí vytěžené dřevo nejkratší cestou, která ale pro provoz těžkých nákladních vozidel je absolutně technicky nevyhovující - ulice Vláčilova je v horní části obce Fojtka velmi úzká, má šířku cyklostezky... je to jen cesta nahoru do hor, oblast ulice Vláčilovy je ale hustě obydlená, je to původně a donedávna typická rekreační oblast, odkud už dál silnice nevede, je to i chráněné území.... vlastně jen úzká silnička, kde se velmi těžko vyhnou i dvě osobní auta, protože  jeden  okraj silničky  těsně sousedí s  opěrnou zdí, druhý okraj je vyvýšená hrana potoka -  v délce několika desítek metrů.S obtížemi projede i vůz A.S.A, nákladní vozidla obvykle projíždějí několik centimetrů od opěrné zídky, druhá jejich strana přesahuje šířku silničky až do křoví nad potokem, i chodec má problém se bezpečně vyhnout. 

Zborcená stěna potoka byla po posledních povodních  před několika lety ČÁSTEČNĚ opravena,  jen nouzově, a varovné značení - nebezpečí pádu ze silnice - ulice Vláčilovy dolů do potoka  zůstává do dnešních dnů a nikoho to  dál nezajímá.

Okraj rozpadající se silnice tedy dál vede nad potokem, nezpevněný břeh se bortí pod tíhou extrémně velkých a  těžkých vozidel partnerů Lesů ČR, v posledních týdnech k nim přibyla ještě mnohem těžší nákladní vozidla dopravující velmi intenzívně kamení směrem nahoru do lesů. Kamení se dopravuje velmi intenzívně, ta vozidla jezdí obvykle po dvou, několikrát za dopoledne, pokračují i dále během dne. 

Minulý rok v květnu se na základě stížností obyvatel Fojtky konalo na úřadě obce Mníšku jednání za účasti vedení obce a úředníků magistrátu Liberce, byli tam myslím i zástupci KSSLK. Výstupem jednání bylo, podle informací poskytnutých starostovi obce,  že těžba končí, bude svezeno jen několik zbývajících desítek kubíků dřeva, v nejbližších dvou letech se další těžba neplánuje - což se ukázalo vzápětí jako informace naprosto mylná, mám důvody se domnívat, že vědomě, těžba se zcela jistě plánuje.

K intenzívnímu svozu dřeva  přibyl toto jaro ještě intenzívní provoz ještě těžších nákladních vozidel s kamenivem. 

Během dnešního dopoledne, například, v době od 7 do 11 hodin, projel už dvakrát trojitý náklad dřeva (vozidlo s nakládací rukou a nákladem dřeva plus dvojitý přívěs, dlouhé silné klády), k tomu  dvakrát extrémně  těžké kamenivo  (tzv. vana, vrchovatá, plus druhý náklaďák s kamenem, nejméně dvakrát.

Povodní poškozený a intenzívním provozem těžkých vozidel  trpící,dále poškozovaný břeh potoka podél ulice Vláčilova hrozí zborcením, akutně, z břehu pod silnicí vypadávají kameny, stav se mění - zhoršuje po každé větší vodě  a i bez větší vody, viditelné změny k horšímu  zaznamenáváme každý půlrok. Chci důrazně upozornit, že s propadnutím silnice půjde dolů i náš dům, ze situace na místě je to jasné. 
Jako  vlastníka silnice v ulici Vláčilově Vás žádám o neprodlený zásah v této věci, ve smyslu prevence - vaší povinností je předcházet škodám na majetku druhých, způsobených provozem na komunikaci, kterou vlastníte  a podle mých informací tuto povinnost   ze zákona máte. Provoz těžkých vozidel na komunikaci, jejíž je KSSLK vlastníkem, akutně ohrožuje můj majetek, konkrétně moji možnost vůbec můj majetek řádně užívat, tj. normálně někde bydlet a jezdit do práce, toto se týká také ostatních obyvatel ulice Vláčilova, nejen my jsme nedávno opravovali opěrnou zeď, například i opěrná zeď domu č. 144 musela být loni opravena, viditelně praskala, praskáním stěn jsou ohroženy i další opěrky a i  domy podél ulice Vláčilova v horní části Fojtky. 

Mám za to, že problém by vyřešil tvrdý a okamžitý zákaz provozu nákladních vozidel v ulici Vláčilova, bez výjimky, alespoň do doby, než bude břeh potoka dostatečně zpevněn s ohledem na tento druh a intenzitu provozu. (I tak ale vzhledem k šířce té silnice a husté zástavbě provoz těžkých nákladních vozidel je nesmysl, a existují technicky vhodnější komunikace, jak se ostatně ukázalo v době před několika lety, během opravy mostu, kdy ulice Vláčilova byla půl roku neprůjezdná. Jiným možným řešením, podle mě, by bylo vzít ulici Vláčilově status silnice třetí třídy a, vzhledem k jejímu stavu, viz výše, ji  ponechat  jen jako obslužnou komunikaci pro obyvatele, kteří ve Fojtce bydlí nebo mají chalupy, toto by, domnívám se, bylo snadnější a méně nákladné."

-----------------------------------

24.dubna 2015: žádost obci - žádající zákaz jízdy těžkých vozidel těžby dřeva (zkráceno)
"...
(1) Ulice Vláčilova vzhledem ke svému profilu (šířka, sklon a ostré nepřehledné zatáčky, část ulice Vláčilovy souběžně těsně vedle hlubokého koryta potoka, domy v bezprostřední blízkosti silnice), a hlavně kvůli žalostnému technickému stavu není způsobilá pro provoz těžkých nákladních vozidel, zejména ne pro provoz dvojitých extrémně těžkých návěsů naložených dlouhými kládami velkých průměrů, které projíždějí Fojtkou směrem dolů každý den, často několikrát denně, v libovolnou dobu, často i brzo ráno nebo o půl osmé večer (!). Jsou to, konkrétněji, vozidla firem Uniles,Dr.Les Košťálov, Kotrla, možná dalších, některé nápisy jsou za jízdy těžko čitelné -  budou to všechno pravděpodobně  partneři Lesů České republiky.  
2) Extrémně těžké a široké, často nesmyslně rychle jedoucí nákladní vozy jsou velmi nebezpečné a přímo ohrožují život  lidí v protijedoucích vozidlech  - rezidentů, chatařů a ostatních běžných nebo náhodných uživatelů této horské silničky. Transporty dřeva jsou širší než šířka ulice Vláčilova, zabírají celou šířku vozovky, a nejen drtí obě krajnice, ale protijedoucí řidič nemá v esovité zatáčce šanci  je včas vidět a  reagovat - a ani není kam uskočit,hlavně v esovité zatáčce a v úseku podél potoka.
 3) Stav silnice v ulici Vláčilova se velmi rychle zhoršuje, asfaltový povrch je zničený - praská, krajnice jsou zborcené a odletují z nich kusy asfaltu a kamenů. Silnice, loni záplatovaná, je v příšerném stavu, který nemá nic společného se sněhem nebo vodou - sníh téměř nebyl a jarní voda nebyla vůbec.
4) Povoluje část břehu potoka, který v části ulice Vláčilovy teče paralelně se silnicí -  ze staré opěrné zdi potoka vypadávají kameny,  takže nejbližší velká voda může mít katastrofální důsledky, včetně propadnutí části silnice do potoka naproti našemu domu (v místě, kde je elektrický sloup).
5) Provozem nadměrně těžkých vozidel se ničí nejen silnice a břeh potoka, ale praskají i opěrné zdi domů v blízkosti silnice, otřesy poškozují i domy níže v ulici Vláčilově v blízkosti silnice. 

Řidiči firem, které svážejí dřevo, naprosto nerespektují stav silnice ani místní podmínky, jezdí dolů velmi rychle a nebezpečně. Například minulý týden  jeden z transportů - firma Dr. Les, Košťálov - nezvládl esovitou zatáčku tak, že se mu za jízdy uvolnil náklad klád -  a to ani nikdo nejel v protisměru.

...Na tento problém  - provoz extrémně těžkých vozidel Lesů v  ulici, která na to není stavěná,  a na ničivé důsledky této zvůle - ano, zvůle, protože jednak ty náklady nemusí být tak těžké a dlouhé, jednak existuje jiná trasa dopravy dřeva, jak se ukázalo před více než rokem, během opravy mostů ve Fojtce -  na důsledky této zvůle jsem Vás při osobní návštěvě a i následně  - podle Vaší rady - i doporučeným dopisem s ilustračními fotografiemi upozornila už dříve... Nejde vlastně  o tu reakci, která nebyla, jde  hlavně o to, že se jedná o trvalý a velký problém, který nás tady v ulici Vláčilově , a také v ulici Resslova, velmi devastuje, protože se s časem zhoršuje,  a zejména ta bezohledná jízda pro nás teď znamená přímé ohrožení života, často několikrát denně. Prosím nečekejte, až z kopce rozjetý transport dřeva někoho tady u nás opravdu sejme, přímý střet s desítkami tun se přežít nedá."

 ---------------------------------------------
25.9.2015 - zasláno obci Mníšek.

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb

Tímto podávám žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Obracím se na Vás jako na starostu obce Mníšek-Fojtka, jehož jedním z úkolů je správa věcí obecních, včetně péče o majetek.
1. Je dovoleno nákladním vozidlům, například vozidlům Lesů ČR, plně naloženým kulatinou, projíždět ulicemi Vláčilova a A.F.Ressela?
Z pozorování je zřejmé, že tato vozidla si průjezdem přes tyto ulice pouze krátí cestu a tato trasa není pro ně jedinou možnou.
2. Kdo ponese následky ničení těchto ulic v důsledku neúměrné a nadměrné dopravy, respektive, počítá se s opravami těchto komunikací v nejbližší době? Upozorňuji, že tyto opravy budou velmi brzy nezbytné, stav se viditelně a velmi rychle zhoršuje.
3. Může se vlastník části silnice, popřípadě části pozemku, po kterém mu jezdí těžká nákladní vozidla, domáhat zamezení průjezdu nákladními vozy, když je zřejmé, že tím dochází k ničení jeho majetku?
4. Kdo ponese náklady, pokud jde o škody na domech v blízkosti silnice (například praskliny ve zdech domů , popraskané opěrné zdi, atd.), vzniklé v souvislosti s jízdou těžkých nákladních vozidel?
5. Uvažuje obec o omezení provozu na těchto ulicích, protože nákladní vozidla představují veřejné ohrožení? 
Nákladním vozidlům se na silnici takového rozměru a  profilu, jako jsou ulice Vláčilova a částečně také ulice A.F. Ressela, nelze vyhnout.)
6. Je z hlediska životního prostředí akceptovatelné zatěžování oblasti lesa nad Fojtkou zbytečným průjezdem těžkými nákladními vozidly?

Odpověď od obce z 6.10.2015:(zkráceno)

1. Nákladním vozidlům je dovoleno projíždět ulicemi Vláčilova a A.F. Ressela ve Fojtce.
2. Na otázku č.2 se musíte obrátit na majitele komunikace - Krajská správa silnic LK (KSS LK).
3. Na otázku č.3 se musíte obrátit na majitele komunikace - Krajská správa silnic LK.
4. Na otázku č.4 se musíte obrátit na majitele komunikace - Krajská správa silnic LK.
5. Obec není kompetentní k omezení provozu na ulicích ve Fojtce.
6. Na otázku č.6 se musíte obrátit na Magistrát ŽP v Liberci.

------------------------------------------------

Září 2015: 

Podpisová akce na podporu žádosti zaslané 29. září 2015 Obecnímu úřadu Mníšek. Občané Fojtky žádají obec o převzetí komunikací - ulice Vláčilova a A.F. Ressela - do majetku obce a  o změnu dopravního režimu v těchto ulicích (zákaz provozu nákladních vozidel). Sběr podpisů  probíhal 2 týdny, byl ukončen po překročení počtu 80 podpisů.

(zkráceno)  
"...Intenzívní provoz extrémně těžkých  nákladních vozidel společnosti Lesy ČR a jejích partnerů po ulici Vláčilově a ulici A.F. Ressela v poslední době výrazně nabyl na intenzitě, podle našich informací nikoli dočasně. Jsme obtěžováni nadměrným hlukem a prachem od rána po celý den, při průjezdu nákladních vozidel domy v blízkosti silnice viditelně vibrují. Důsledkem, mimo jiné, je, že praskají opěrné zdi i zdi domů. 
Nákladní vozidla jezdí, zejména v zatáčkách, také mimo silnici, a ničí tak pozemky v osobním vlastnictví. Silnice i její bezprostřední okolí, zejména v ulici Vláčilova, je každý měsíc ve viditelně horším stavu. Zhoršuje se také stav opěrné zdi potoka v ulici Vláčilově, nedostatečně opravené po posledních  povodních. Hrozí zřícení této opěrné zdi, a tím i silnice, která vede přímo nad ní, do koryta potoka. Fotografická dokumentace výše popsaných skutečností existuje a můžeme ji poskytnout.
Provoz nadměrně velkých nákladních vozidel v horní části Fojtky, vzhledem k místní situaci a výškovému profilu velmi úzké silničky vedené hustě zastavěným územím, přímo ohrožuje životy uživatelů této komunikace - trvalých i dočasných obyvatel i návštěvníků Fojtky - řidičů osobních vozidel dojíždějících denně do práce, cyklistů, i pěších, protože nákladní vozidla o hmotnosti více než 40 tun jezdí i v nepřehledných úsecích z velmi prudkého kopce rychle a přes celou šířku silnice (jinak ani nemohou), v úsecích s prudkým klesáním a v zatáčkách nejsou vůbec vidět, a ostatní řidiči se tedy nemohou provozu přizpůsobit - není kde se vyhnout. 
Vážený pane starosto, žádáme Vás, abyste z pozice svého úřadu - starosty Mníšku a Fojtky, neprodleně začal konat dříve, než dojde k neštěstí, zahájil a realizoval kroky potřebné k převzetí výše uvedených komunikací - ulice A. F. Ressela a ulice Vláčilova - do majetku obce, a následně zajistil změnu dopravního režimu v těchto ulicích - úplný zákaz provozu těžkých nákladních vozidel, a to bez výjimky.  Jiné, vhodnější - a hlavně bezpečnější -  přístupové cesty pro vozidla Lesů ČR existují." (Příloha: podpisové archy)

--------------------------------------

Říjen 2015. Žádost o projednání problému s nadměrnou dopravou na veřejné schůzi zastupitelstva obce v říjnu, což proběhlo.

Vyplynulo, že pokud jde o to, že ten provoz je každodenní ohrožením životů, nelze s tím nic dělat. Jediné, co je v této zemi možné, je, aby obec zadala, slovy pana starosty "nezávislý posudek - překážka provozu"...

Co to je? Vyšlo najevo až později. Nezávislý posudek= jako že místní obyvatelé nebudou vědět, kdo to bude dělat a kdy, aby "neovlivňovali" subjekt, který ten posudek vypracuje. (!) Ale expert by si přece neměl nechat jen tak něco nakukat a umí posoudit informace, které dostane, že.   Překážka provozu? 

Jediné, co se prý dá v případě, že vám jde o život, dělat, je najít technickou překážku tomu život ohrožujícímu provozu kamionů se dřevem. Na Vláčilově ulici je hned nad konečnou autobusů ostrá nepřehledná zatáčka, druhá, esovitá, je nad mostem nahoře, je tu problém s vyhýbáním v úseku podle potoka, sinice ani mosty nemají potřebnou nosnost... Pomůže to? A kdy se to posouzení bude konat? Nevěděli jsme. Neměli jsme to vědět, abychom "neovlivňovali"...

--------------------------------------------

Listopad-prosinec 2015. Proces zakládání Spolku Fojtka. 

Založit spolek..to není jen vyplnit nějaký formulář, má to spoustu podmínek, které to dost komplikují. Pro rozum jsme si museli jít na web Frank Bold (děkujeme, že jste). Ale i tak, takovou spoustu času to stálo, i ještě při podání na podatelně soudu, musíte projít bezpečnostním rámem, vytáhnout všechno kovové z batohu na zádech a z kapes...Tož tak. Ale, 

 
"Byl založen „Spolek Fojtka", jehož hlavním posláním je podle stanov ochrana přírody a krajiny, přispívání k udržitelnému rozvoji Fojtky a okolí, a také podpora všech činností směřujících ke zlepšení kvality života v obci a jejím okolí. 

Spolek Fojtka požádal Obec Mníšek o  informování předem o zamýšlených zásazích a zahajovaných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které se týkají zejména níže uvedených případů:
Věcná specifikace žádosti:
-       staveb a jiných činností, které mohou přímo i nepřímo ovlivnit chráněnou krajinnou oblast Jizerské Hory, na jejímž území se část Mníšku a celá Fojtka nachází
-       výstaveb a úprav místních komunikací a komunikací II. a III. třídy,
-       výstaveb zařízení k využívání a odstraňování odpadů.
Místní specifikace žádosti:
-       Chráněná krajinná oblast Jizerské Hory.


-----------------------------------------------------------------------
 Takže na konci roku 2015 jsme si my ve Fojtce mysleli, teď už to konečně půjde, spolek není jednotlivý občan, jehož otázky a požadavky zůstávají nezodpovězeny nebo ignorovány,  spolek má ze zákona jiné postavení a nápravy věcí se domůžeme teď už snadno a rychle.

-----------------------------------------------------------------------

1.1. 2016

Z e-mailu Spolku Fojtka starostovi (zkráceno)

"...Za největší problém, který je v současné době nutné řešit a vyřešit, považujeme ten, už Vám dobře známý,  provoz nadměrných nákladních vozidel po komunikaci, která není pro takový provoz způsobilá - ulice Vláčilova. Nejde jen o ty už vzniklé škody, i když o ně jde také. Hlavně jde o to, že je to životu nebezpečné, pro místní obyvatele i pro návštěvníky - řidiče, cyklisty, chodce - těm nákladům se v některých místech nedá vyhnout. Když jedou z kopce dolů, nelze předem reagovat na to, co není vidět, jako ohrožení života  to tady čím dál silněji vnímá čím dál více lidí. O podniknutých krocích Vás budeme informovat a budeme rádi, když nás podpoříte tam, kde bude podpora obce potřebná."

---------------------------

1.1.2016 - zasláno vlastníkovi silnice, KSSLK. 
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb

Tímto podáváme žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Obracíme se na Vás jako na vlastníka komunikací - ulice Vláčilova a Resslova, Mníšek-Fojtka.

1. Je dovoleno nákladním vozidlům nadměrných rozměrů a nadměrné hmotnosti, například vozidlům Lesů ČR plně naloženým kulatinou, hmotnost kolem 40 tun, projíždět ulicemi Vláčilova a A.F. Ressela?
Z pozorování je zřejmé, že tato vozidla si průjezdem přes tyto ulice pouze krátí cestu a tato trasa není pro ně jedinou možnou; tento provoz, zejména v ulici Vláčilově, ohrožuje životy trvalých obyvatel i návštěvníků.

2. Kdo ponese následky ničení povrchu těchto ulic v důsledku neúměrné a nadměrné dopravy, respektive, počítá se s opravami těchto komunikací v nejbližší době? 
Upozorňujeme, že tyto opravy budou velmi brzy nezbytné, stav se viditelně a velmi rychle zhoršuje. (např. propustek v ulici Vláčilova pod domem č. 115).

3. Může se vlastník části silnice, popřípadě části pozemku, po kterém mu jezdí těžká nákladní vozidla, domáhat zamezení průjezdu nákladními vozy, když je zřejmé, že tím dochází k ničení jeho majetku?

4. Kdo ponese náklady, pokud jde o náhradu škod již vzniklých na domech v blízkosti silnice (praskliny ve zdech domů  -například dům Vláčilova č.p. 115, popraskané opěrné zdi a zídky - např. Vláčilova č. 149, č. 144), vzniklé v souvislosti s jízdou velmi těžkých nákladních vozidel?

5. Uvažuje Krajská správa silnic Libereckého kraje o omezení provozu na těchto ulicích, protože nákladní vozidla představují veřejné ohrožení? 
Nákladním vozidlům se na silnici takových rozměrů  a profilu, jako jsou ulice Vláčilova a částečně také ulice A.F. Ressela, nelze vyhnout, zejména ne v nepřehledné zatáčce nad konečnou autobusu, ani v horní části ulice Vláčilova v nepřehledné esovité zatáčce nad mostem přes potok, ani v navazujícím úseku podél potoka (u domů čp. 144 a 149.) 

6. Je z hlediska životního prostředí akceptovatelné zatěžování oblasti lesa nad Fojtkou zbytečným průjezdem těžkými nákladními vozidly?

 

Odpověď z KSSLK z 11.1. 2016 (zkráceno)

Ad 1) ...tento dotaz je v podstatě dotazem na právní stav....není v působnosti KSS LK....nejedná se o informaci ve smyslu zákona.

Ad 2) ...kdo je povinen opravovat komunikace, a tedy kdo nese i příslušné náklady, opět vyplývá z právních předpisů a podle zákona rovněž platí, že dojde-li k podstatnému nárůstu zatížení části pozemní komunikace, jejíž stavební stav nebo dopravně technický stav tomuto nárůstu zjevně neodpovídá, je osoba, která nárůst způsobila, povinna uhradit vlastníkovi dotčené části pozemní komunikace náklady spojené s nezbytnou úpravou a opravou takto dotčené části pozemní komunikace.
...plán lokálních výsprav se bude připravovat po zimním období 2015/2016...

Ad 3) ...tranzitní nákladní dopravu prováděnou nákladním vozidlem..jejichž největší povolená hmotnost činí 12 tun a více, lze na silnici II. a III. třídy zakázat nebo omezit stanovením místní úpravy provozu..podle zvláštního právního předpisu, jen je-li možné využít jinou vhodnou trasu... Za tranzitní dopravu se ovšem nepovažuje užití pozemní komunikace nezbytné pro dosažení místa nakládky, vykládky, údržby nebo opravy vozidla, sídla, provozovny nebo bydliště dopravce nebo bydliště řidiče. Takovou úpravu může opět provést obecní úřad obce s rozšířenou působností, nikoli kSS LK.

ad 4) ....k náhradě škody je povinen ten, kdo ji způsobil nějakým porušením právní povinnosti. Pokud škody skutečně vznikají v důsledku dopravy, měl by se  dotčený občan domáhat u příslušného orgánu místní úpravy provozu.

ad 5) ...jde o případnou místní úpravu provozu, kterou ovšem zabezpečuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, viz výše.

ad 6) tento dotaz je dotazem na názor a ten nejsme povinni sdělovat."

-----------------------------------------------------------------

červen 2016.

Z obce jsme obdrželi expertní posudek pro silnici - ulice Vláčilova, doporučující zakázat vjezd nákladních vozidel, neboť silnice nemá potřebné podloží:
 
ODBORNÝ POSUDEK ÚNOSNOSTI STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE  (SIL. III/2907) V OBCI MNÍŠEK, ČÁST FOJTKA 

(citace)     
...U materiálu v zemní pláni u sond lze předpokládat, že hodnoty 30MPa lze dosáhnout. Ale u jednotlivých vrstev konstrukce vozovky u všech 4 sond je stávající konstrukce nedostatečná.

-    u sondy č.1 jsou živičné vrstvy o 20mm silnější, ale štěrkodrti je o 80mm méně

-    u sondy č.2 jsou živičné vrstvy dle katalogové vozovky v tloušťce 90mm,  štěrkodrti je o 170mm méně

-    u sondy č.3 jsou živičné vrstvy dle katalogové vozovky v tloušťce 90mm,  štěrkodrti je o 220mm méně

-    u sondy č.4 u živičné vrstvy schází 30mm proti katalogové konstrukci vozovky a štěrkodrti je o 210mm méně

....Z výše uvedených konstrukcí vozovky v jednotlivých sondách vyplývá, že stávající konstrukce neodpovídá katalogové kategorii VI. třídy a z tohoto důvodu se doporučuje na posuzovaný úsek komunikace zajistit zákaz vjezdu nákladních vozidel. Toto opatření bude provedeno v místě křižovatky silnic III/2907 a III/2908 osadit svislou dopravní značku B4 – Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou – Mimo zásobování.
Navržené řešení musí objednatel posudku projednat a o realizaci požádat správce komunikace – Krajskou správu silnic Libereckého kraje. 

Ing. Zbyněk Nýdrle
autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby   

------------------------------------------------------------------------

Tak konečně někdo s oficiální kvalifikací pro úředníky popsal to, co tady všichni víme už dávno, na té naší silničce žádné náklaďáky nemají co dělat, natož ty superdlouhé a supertěžké kamiony se dřevem. Teď už to bude jen otázka dní, jsme si mysleli...

Ne-e.

---------------------------------------------------------------------------
2. června 2016. došlo z obce (zkráceno)

"Byla posuzovaná silnice III/2907 v úseku od křižovatky se silnicí III/2908, kde byly na základě mostních prohlídek stanoveny zatížení jednotlivých mostků. Na daném úseku silnice se nachází celkem 3 mostní objekty ev.č. 2907-4 až 2907-6. Nejhorší stav je u mostku ev. č. 2907-6, kde je zatížitelnost 24 t pro jedno vozidlo a bude zpracována mimořádná mostní prohlídka se stanovením maximálního zatíže na nápravu. Dle prospektu výrobce je hmotnost tří nápravového vozidla s délkou do 10 m na vyvážení dřeva až 30 tun.
Dále byly vzhledem k šířkovým parametrům silnice III/2907 prověřeny obalové křivky pro nákladní automobil, návěsovou a přívěsovou soupravu a to v úseku od konečné autobusu až k dopravní závoře. Na základě obalových křivek bylo stanoveno omezení pro vozidla do délky max. 10 m.
 Po dohodě s odborem dopravy a dopravním inspektorátem Policie ČR bude omezen úsek od konečné autobusu až na konec obce v místě dopravní závory s tím, že omezení bude pomocí dopravních značek v podobě omezení délky vozidla na 10 m a zatížení jednoho vozidla na 24 tun případně omezení na zatížení na nápravu, které vyjde z mostní prohlídky.
Toto opatření je více než dostačující a rozhodně bych jej nerozporoval."
(obec Mníšek)

---------------------------------------
Tento druhý posudek má mnoho stran, proto jen citace:
 (Dopravní posouzení silnice III/2907 ve Fojtce, pan Belda, datováno duben 2016 -průjezdnost ulice Vláčilovy, nosnost mostů)


"Vzhledem k šířkovým parametrům daného úseku silnice III/2907 byly vlečné křivky provedeny v úseku od autobusové zastávky Mníšek, Fojtka hostinec až na konec obce, který je označen svislou dopravní značkou IZ 4b – Obec – konec. Za koncem obce je umístěna dopravní závora s osazením
svislých dopravních značek B 1 – Zákaz vjezdu všech vozidel s doplněním o dopravní značku E 13 – Text s vyznačeným textem „ MIMO VOZIDEL LESŮ ČR A S POVOLENÍM VJEZDU “. Jelikož se jedná o část komunikace, která je na konci uzavřena dopravní závorou a je využívána převážně pro
osobní vozidla rezidentů a je uvažováno s vyhýbáním převážně osobních vozidel. Proto je uvažováno vyhýbání nákladních vozidel pouze s osobním vozidlem.
Pro variantu I. byl posuzován průjezd malého nákladního automobilu, který má dvě nápravy s celkovou délkou 9,46 m se šířkou 2,29 m. Podrobné parametry vozidla jsou patrné z tabulky 1 a vlečné křivky jsou zobrazeny v příloze 3.2. Posuzované varianty.
Vyhodnocení vlečných křivek pro malý nákladní automobil o dvou nápravách ve variantě I. je průjezd tohoto vozidla možný bez větších omezení protijedoucích vozidel, kde případné vyhnutí je možné takřka v celé délce posuzované komunikace. Výjimkou je směrový oblouk u č.p. 149, kde malý nákladní automobil zabírá celou šířku jízdního pásu ale případné vyhnutí je možné ve vjezdech k objektům v těsné blízkosti.
....
Na základě vyhodnocení vlečných křivek pro posuzované varianty je na posuzovaném úseku nejhorší místo u objektu č.p. 149. V tomto místě je průjezd vozidel o celkové délce do 10,00 metrů možný aniž by docházelo k vyjetí mimo komunikaci. Ze samotného posouzení vlečných křivek je
patrné, že úsek od autobusové zastávky ( Mníšek, Fojtka hostinec ) po konec obce je možný pro vozidla s délkou do 10,00 metrů bez omezení a umožňuje bezpečné vyhnutí s protijedoucím vozidlem. Vozidla s délkou větší než 10,00 m a to převážně návěsové a přívěsové soupravy jsou pro tento úsek silnice III/2907 nevhodné a průjezd těchto vozidel by měl být řešen za předpokladu řízení provozu v tomto úseku komunikace a řešení rozšíření směrového oblouku u objektu č.p. 149, který je pro tyto typy vozidel nevhodný.
Vzhledem k parametrům posuzované komunikace a vyhodnocení vlečných křivek je doporučeno omezení vozidel s celkovou délkou větší než 10,00 m a to osazením svislé dopravní značky na začátku úseku . Osazena bude svislá dopravní značka B 17 – Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez s vyznačením 10 m.
...

Na základě zatížitelnosti jednotlivých mostních objektů na posuzovaném úseku silnice III/2907 je maximální normální zatížitelnost v tomto úseku 20 tun a maximální výhradní zatížitelnost tohoto úseku je 24 tun. Vzhledem k hodnotám zatížitelnosti posuzovaného úseku je doporučeno omezení dopravy v tomto úseku na základě těchto hodnot s osazením svislé dopravní značky na začátku úseku. Osazena bude svislá dopravní značka B 13 – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez s vyznačením 20 t a doplněním o dodatkovou tabulku E 13 –Text s vyznačením Jediné vozidlo 24 t. Případný průjezd vozidla s hmotností větší než 24 tun bude
nutné řešit se správcem komunikace s ohledem na výjimečnou zatížitelnost mostu ev. č. 2907-6, která je pouze 40 tun."
..."

------------------------------------------------------------------------

8.června 2016, z emailu autorovi tohoto posudku, žádost o nové přezkoumání situace a opravu posudku (Ivana Chmelařová, čp. 149):

(citace, zkráceno)
na straně 6:" ...možný bez větších omezení protijedoucích vozidel, kde případné vyhnutí je možné takřka v celé délce posuzované komunikace. Výjimkou je směrový oblouk u č.p. 149, kde malý nákladní automobil zabírá celou šířku jízdního pásu ale případné vyhnutí je možné ve vjezdech k objektům v těsné blízkosti."

... to "možné případné vyhnutí ve vjezdech k objektům" ve skutečnosti není možné,nikde, znovu jsem se dívala na katastrální mapu na hranice pozemků a silnice,  vozidla vyhýbající se protijedoucímu nákladnímu vozidlu nelze - ani v takto obtížných podmínkách - za účelem vyhnutí se protijedoucímu nákladnímu vozidlu posílat na soukromý pozemek, a to: ani do mini parkovacího prostoru u mě (č.p. 149), stává tam naše auto, popřípadě auto naší dcery, a pak už se tam nevejde ani koloběžka. A i když tam nic  právě nestojí, je to soukromý pozemek, pokud by mi tam v takovém případě nouze vjel například pošťák doručující balík někomu nad námi, zničí mi zídku, přinejmenším.Vyhnutí,ze stejných důvodů, není možné  ani na velmi úzký můstek přes potok naproti (pan Podeszva) toto je ještě nebezpečnější, je nutné vjet na ten velmi úzký můstek vysoko nad potokem v pravém úhlu,a už okraj vedle silnice, ještě před vjezdem na můstek, je na katastrální mapě vidět jako jejich pozemek, ten pozemek nepatří k silnici.
Skutečnost, že někde není plot nebo brána, neznamená, že by ten prostor mohl být bez souhlasu majitele využíván kýmkoli jiným.
Jiná varianta v části ulice Vláčilova zhruba od č. 144 až nahoru na křižovatku s ulicí Jizerskou není, ulice většinou vede podle potoka tekoucího dole nebo tak, že vyhnutí neumožňuje, to ostatně uvidíte sám, až se na to ještě jednou podíváte. Ten problém s vyhýbáním je pravděpodobně ještě horší pro vozidla návštěv, které s něčím takovým jako těžký dlouhý náklad dřeva v takových místech nepočítají, je to nebezpečné i pro už zmíněná vozidla pošty, jezdí s tím často různí řidiči, kteří místní situaci neznají, také pro cyklisty, pro které je ulice Vláčilova oblíbená trasa, protože paralelně vedená cyklostezka (ulice pěšina Jizerská) má ve směru dolů , před napojením do Vláčilovy, pod mostem, nebezpečný, naprosto nepřehledný dojezd.
Ještě pro informaci,k frekvenci nadměrných nákladních vozidel svozu dřeva, dnes (8.6.) v době od 6.45 ráno do 9.45. byl zaznamenán průjezd celkem tří, první v 6.45, kdy zrovna jel do práce pan Vojtíšek,trvalý rezident v místě, kde je závora na konci obce, naštěstí se potkali až pod č. 144.
Třetí z nich jel ZDOLA, PLNÝ, s mnohem větším nákladem než č.3, vezl velké těžké buky směrem nahoru, vezl DŘÍVÍ DO LESA
.
Přikládám video ze včerejška rána, tento náklad byl nezvykle malý, jel ale v době, kdy místní vozí děti do školy. Tolik k frekvenci a k zátěži a k míře nebezpečnosti pro ty, koho tyto náklaďáky potkají v ulici Vláčilově nahoře,
nebo i v dolní nepřehledné zatáčce, nad konečnou autobusu.
Ještě asi poslední věc, loni jsem osobně viděla náklad špatně naložený, při průjezdu dolů zatáčkou u č. 144 se náklad uvolnil, řidič v té zatáčce zastavil, aktivoval rameno a rovnal část toho svého nákladu znova,už už mu to
padalo na korbu a kolem auta...Prosím o zahrnutí těchto aspektů do závěrečné úvahy, nečekejme s řešením té situace na smrtelnou nehodu."
--------------------------------------------------------------

Žádná odpověď, posudek zůstal tak jak byl.
Ale aspoň už jsou ty posudky dva, a v tomhle, i když to vyhýbání se u nás na dvorku je šílené, aspoň tam je stanovené nějaké omezení..takže se to pohne dopředu.
Chyba, tohle si myslet.
Ani toto nestačilo.
Vlastník silnice si potřeboval nejdřív udělat svoje vlastní prohlídky mostů ve Vláčilově ulici...

Na dotaz, kdy se budou konat, vyšlo najevo, že realizace mostní prohlídky proběhla 7.6.2016.

Protokol prohlídky horního mostku uvádí a dokládá jeho závažné poškození.
Fotky toho mostku připomínají stav naší nedávno opravené opěrné zídky krátce předtím, než se zbortila.

------------------------------------------------------------------------

Ve Fojtce dne 10. 7. 2016 (zasláno Odboru dopravy Magistrátu)

 Žádost o vydání předběžného opatření - předběžná úprava provozu: zákaz provozu nákladních vozidel v ulici Vláčilova, Mníšek - Fojtka (zákaz činnosti)

"Obracím se na Vás jako místopředsedkyně Spolku Fojtka, jehož hlavním účelem, v souladu s jeho stanovami, je "ochrana přírody a krajiny, a pak dále přispívání k udržitelnému rozvoji Fojtky a okolí a podpora všech činností směřujících ke zlepšení kvality života v obci a v jejím okolí."
Žádám Vás tímto o vydání předběžného opatření - předběžnou úpravu provozu nákladních vozidel v ulici Vláčilova, Mníšek - Fojtka, spočívající v zákazu provozu VŠECH nákladních vozidel VČETNĚ nákladních vozidel Lesů ČR a jejich partnerů, konkrétně o umístění dopravní značky "Zákaz vjezdu nákladních vozidel" z obou stran ulice Vláčilova, Mníšek - Fojtka, bez výjimky pro Lesy ČR, a to s okamžitou platností a účinností.

Zdůvodnění:
Společnost Lesy ČR byla prokazatelně informována - a podle mých informací také partneři této společnosti, kteří zajišťují dopravu vytěženého dřeva z Jizerských Hor - o technickém stavu ulice Vláčilova i o ohrožení života, který provoz nákladních vozidel, zejména vozidel s nadměrnými náklady, představuje pro ostatní uživatele komunikace Vláčilova, zejména pro rezidenty, ale i návštěvníky - řidiče osobních vozidel, cyklisty užívající tuto komunikaci jako cyklostezku, a i chodce a turisty (značená žlutá trasa). Společnosti Lesy ČR je (prokazatelně) známo, že v horní části ulice Vláčilova je - vzhledem k šířce a obloukům zejména v zatáčkách a v úseku kolem čp. 144 a 149 - naprosto nemožné se nákladním vozidlům, prázdným či plným, vyhnout. Přesto nadměrné náklady, nákladní vozidla partnerů Lesů ČR s povolením od Lesů ČR, ulicí Vláčilovou jezdí. Jezdí po celé šířce silnice, a také mimo silnici, po obou stranách, protože vzhledem ke svým rozměrům jinak ani nemohou. Vyhnutí není možné nejen v místě kolem čp. 149, kde okraj silnice vede těsně nad potokem a zároveň těsně podél kamenné zdi, kde hranice asfaltu je zároveň hranicí pozemku a břehem potoka; ale ani v prudké, nepřehledné esovité zatáčce u č. 144, kde nákladní vozidla běžně vjíždějí až na soukromý pozemek u vchodu do domu, kde žije invalidní osoba se ztíženou možností pohybu; vyhnutí není možné ani v úseku u čp. 115 a nad ním; ani v úseku esovité zatáčky nad konečnou autobusu; dokonce i chůze vlevo, v souladu s dopravními předpisy, v těchto úsecích představuje v případě míjení - vyhýbání se s nákladním vozidlem, v protisměru i po směru, fatální hrozbu, není kam se vyhnout (nepřehledné zatáčky, vzrostlé živé ploty a opěrné zídky na hranicích pozemků těsně s úzkou vozovkou, silnice vedená těsně nad potokem). 

Riziko fatálních následků v případě střetu vozidel v místech, kde vyhnutí není možné, je významně zvyšováno velkým množstvím písku, naplaveným z lesní cesty nad Fojtkou po celé šířce Vláčilovy ulice kolem čp. 149 a 144 po každém větším dešti, jaký byl například minulý týden. Při sjezdu z velmi prudkého kopce nákladní vozidlo jedoucí s nákladem několika desítek tun dřeva na písku prostě nezabrzdí. 

Výše uvedené zdůvodnění lze doložit následovně:
 1) Odborný posudek z roku 2016 o únosnosti komunikace, který na žádost Obce Mníšek vypracoval pan Zbyněk Nýdrle, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby (ČKIT-0500561), v závěru doporučuje: "..Z výše uvedených konstrukcí vozovky v jednotlivých sondách vyplývá, že stávající konstrukce neodpovídá katalogové kategorii VI. třídy a z tohoto důvodu se doporučuje na posuzovaný úsek komunikace zajistit zákaz vjezdu nákladních vozidel. Toto opatření bude provedeno v místě křižovatky silnic III/2907 a III/2908 osadit svislou dopravní značku B4 – Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou – Mimo zásobování. Navržené řešení musí objednatel posudku projednat a o realizaci požádat správce komunikace – Krajskou správu silnic Libereckého kraje. "
2) Dopravní posouzení silnice III/2907 - (2016), které na žádost Obce Mníšek vypracoval Ing. Miroslav Belda (Projekty dopravních staveb, V Pastvinách 5110/21, Jablonec n. Nisou), z něhož vyplývá, že vyhnutí se dokonce ani s malým nákladním automobilem v úseku kolem č. p. 149 je nemožné: 
"Pro variantu I. byl posuzován průjezd malého nákladního automobilu, který má dvě nápravy s celkovou délkou 9,46 m se šířkou 2,29 m ....je průjezd tohoto vozidla možný bez větších omezení protijedoucích vozidel, kde případné vyhnutí je možné takřka v celé délce posuzované komunikace. Výjimkou je směrový oblouk u č. p. 149, kde malý nákladní automobil zabírá celou šířku jízdního pásu..."

Je nutné zdůraznit, že se nejedná o občasné jízdy, provoz nákladních vozidel partnerů Lesů ČR je v posledních dvou letech velmi intenzívní, i z neúplných záznamů členů Spolku Fojtka v roce 2015 a části roku 2016 jasně vyplývá, že intenzita provozu extrémně velkých nákladů dřeva se stále zvyšuje, vozidla určená pro nadměrné náklady - jak prázdná, tak i částečně naložená směrem nahoru do lesa, a i plné nadměrné náklady, často dokonce i s přídavným přívěsem, jezdí v libovolnou dobu.
Dne 30. 6. 2016 (čtvrtek), ilustrační záznamy pouze do 14 hodin, neúplné:


(nahoru)    (dolů, nadměrné náklady) 
6.00           6.25
7.05           7.55
7.40           8.50
8.15           9.00
9.25          10.05
10.25         11.10
10.50         14.00
12.15    

I dne 5. 7. 2016 (státní svátek) byl zaznamenán průjezd velkého nákladního vozidla směrem nahoru, ve 13.45 hodin.
Pro dopravu vytěženého dřeva z lesů nad Fojtkou existuje jiná trasa (silnice do Kateřinek, k tomuto účelu nedávno vybudovaná).

Tímto podávám podnět k okamžitému vydání předběžného opatření, které by Lesům ČR a jejich partnerům zakazovalo vjezd do ulice Vláčilovy z obou stran pro nákladní vozidla všech typů, formou dočasné dopravní značky "Zákaz vjezdu nákladních vozidel", v souladu s doporučením výše uvedeného znaleckého posudku, až do doby, než bude provoz v ulici Vláčilově takto upraven trvale na základě správního rozhodnutí. (Ivana Chmelařová, za Spolek Fojtka)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Žádost o předběžné opatření byla zamítnuta se zdůvodněním, že by se jednalo o diskriminaci firmy Lesy ČR.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


No ale tady jsme zas začali věřit, že se blížíme ke konci:


Úřední deska magistrátu města Liberce, "V Liberci dne 27.7.2016

Návrh úpravy silničního provozu

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, podle ustanovení § 124, odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), příslušný správní úřad na úseku silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu rozšířené působnosti statutárního města
Liberec v souladu s § 172, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zveřejňuje návrh stanovení místní úpravy provozu, dle § 77, odst. 1, písm. c), odst. 5 zákona o silničním provozu, která spočívá v umístění dopravního značení: B 13 (24 t) „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou
mez“, B 17 (10 m) „Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez“, E 3a (650 m) „Vzdálenost“
v místě: silnice ev.č. III/2907 v k.ú. Fojtka – dle přiložené situace
V souladu s § 172, odst. 4 a 5 správního řádu vyzýváme oprávněné osoby k podání připomínky nebo námitky k tomuto návrhu opatření, v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění.
Odůvodnění:
Krajská správa silnic Libereckého kraje, jako majetkový správce silnice ev. č. III/2907 podal žádost o stanovení místní úpravy provozu na této komunikaci na základě dopravního posouzení, které vypracoval Ing. Miroslav
Belda, projekty dopravních staveb, V Pastvinách 5110/21, 46804 Jablonec nad Nisou, pod zak.č. 2016-012 z 06/2016. Z dopravního posouzení vyplynula nutnost navrhovaného dopravního omezení. Magistrát města Liberec, odbor dopravy, oddělení silniční a dopravní, předkládá v souladu s § 172, odst. 1 správní řád návrh úpravy silničního provozu k umístění výše uvedeného dopravního značení.
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeni, mohou podat písemné odůvodněné námitky, ostatní osoby, jejichž
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být dotčeny, mohou uplatnit písemné připomínky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění.
Návrh úpravy silničního provozu je vyvěšen na dobu 15 dnů.
Ing. Pavel Rychetský"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mezitím se ukázalo, že to u nás máme tak, že pokud někdo podá námitku, Spolek Fojtka se to nedozví. Nikdo nemá povinnost nás informovat a my se to nemáme jak dozvědět.
Takže jsme mezitím čekali a dál fotili a natáčeli ty supernáklady dřeva.